home informatie inschrijven gastenboek foto's

Informatie

Aanvullende voorziening

Hoewel de vereniging aan alle, door de wet gestelde, voorwaarden voldoet, is het toe te kennen voorschot niet toereikend om de kosten van de gehele uitvaart te dekken. Ondanks het voorschotpakket zijn de meerkosten al gauw € 3000,- tot € 4000,-. Om de meerkosten te dekken kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Informatie hierover is verkrijgbaar via de administratie.

Uitvaartvereniging Westerbork e.o.
Afdeling administratie

Mw. G. Beugel-Jager
Weitgoorn 26
9431 LJ Westerbork

Tel/fax. 0593-331668
administratie@uitvaartver-westerbork.nl

Categorieën

Algemeen

Contributie

Aankoop graf/urnennis

Aanvullende voorziening

Uitvaartcentrum "De Kim"

Speciale wensen

Lidmaatschap

Contactgegevens

Lichtjesavond (2017)

Terug

© 2007 Uitvaartvereniging Westerbork e.o. - Ontwerp door webbrands